Background image
Programma Registratie
Linked-In
Contact
English

Nieuw leiderschap

Leiders hebben een nieuw soort competenties nodig om te voldoen aan de eisen die worden gesteld in de complexe en snel veranderende wereld van nu. PresenceAtWork helpt leiders volgens een eigen visie bij:

  • Het vergroten van het zelfbewustzijn en het volledig aanwezig zijn. Alleen op deze manier kun je verbinding leggen met wat er zich op het diepste niveau afspeelt en kun je werkelijk waardevolle relaties aangaan;
  • Het samenbrengen van mensen, het werken over afdelingsgrenzen heen en het aanboren van de aanwezige, collectieve intelligentie;
  • Het omarmen van onzekerheid, het leren zien van subtiele signalen van verandering en het richting geven aan de toekomst die zich elk moment aandient; en
  • Het komen tot diepgaande cultuur- en systeemveranderingen.

PresenceAtWork biedt hiervoor transformatietrajecten aan, bestaande uit consultancy, training en coaching.